Beskæring/fældning

Anlægsgartner haveanlæg og havepleje‎ græsklipning, hækklipning, træfældning, stubfræsning, plantning, buskbeskæring, rensning af tagrender samt andet havearbejde.

Beskæring eller fældning af træer og buske kan være en både tidskrævende og udmattende opgave. Hos De Grønne Smølfer har vi oparbejdet en betydelig erfaring i fældning og beskæring af træer og buske i private haver såvel som i større grønne områder i virksomheder og boligforeninger. Vi fælder buske og træer, som er syge, men flytter også gerne buske og beplantninger i forbindelse med nyanlæg af haver og grønne områder.De Grønne Smølfer tilbyder endvidere vinterbeskæring af træer og buske, lige som at vi gerne skærer fældede træer op, så træet kan kløves og bruges som brænde.